Στρατηγική Συνεργασία με τον Όμιλο Orphee Beinoglou

Αποτέλεσμα της δυναμικής ανάπτυξης που παρουσίασε η εταιρία τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της αποτέλεσε η σημαντική συμφωνία με τον όμιλο Ορφεύς Βεϊνόγλου, ο οποίος μέσω της θυγατρικής του, Orbit, εισήλθε στα τέλη του 2019 στο μετοχικό κεφάλαιο της Easy Mail.

Μέλος πλέον του μεγαλύτερου ομίλου μεταφορών και logistics της χώρας μας με διεθνή παρουσία σε άλλες 7 χώρες, η Easy Mail αποκτά μεγαλύτερη δυναμική και σχεδιάζει αλλαγές που θα αλλάξουν ριζικά την εμπειρία εξυπηρέτησης.